Loading: %

Kiểm tra tuần thai

Kiểm tra tuần thai

Kiểm tra tuần thai
Khám thai lần 1

Dành cho sản phụ từ tuần thai: Thứ 0 - 6 
Các thăm khám cần thiết trong giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm thai
 • Xét nghiệm: Định lượng free bHCG
Khám thai lần 2

Dành cho sản phụ từ tuần thai: Thứ 7 - 10 
Các thăm khám cần thiết trong giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm thai
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích tế bào máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Định nhóm máu hệ ABO, Tầm soát Viêm gan B, Tầm soát Viêm gan C, HIV Ag/Ab test nhanh, Rubella (IgG, IgM), Giang mai, 
Khám thai lần 3

Dành cho sản phụ từ tuần thai: Thứ 11 - 13 
Các thăm khám cần thiết trong giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Đo độ mờ da gáy
 • Xét nghiệm: Double test
Khám thai lần 4

Dành cho sản phụ từ tuần thai: Thứ 16 - 20 
Các thăm khám cần thiết trong giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Đo độ mờ da gáy
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu, Triple test
Khám thai lần 5

Dành cho sản phụ từ tuần thai: Thứ 21 - 24 
Các thăm khám cần thiết trong giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Khám tư vấn chích ngừa và Chích ngừa uống ván (VAT)
 • Siêu âm 3D/4D thai nhi
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu
Khám thai lần 6

Dành cho sản phụ từ tuần thai: Thứ 25 - 28 
Các thăm khám cần thiết trong giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm thai
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu
Khám thai lân 7

Dành cho sản phụ từ tuần thai: Thứ 32 - 36 
Các thăm khám cần thiết trong giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm Doppler thai nhi 
 • Đo non – stress test 
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu
Khám thai lần 8

Dành cho sản phụ từ các giai đoạn tuần thai: Thứ 36 - 37
Các thăm khám cần thiết trong các giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm thai
 • Đo non – stress test 
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu
Khám thai lần 9

Dành cho sản phụ từ các giai đoạn tuần thai: Thứ 37 - 38 
Các thăm khám cần thiết trong các giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm thai
 • Đo non – stress test 
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu
Khám thai lần 10

Dành cho sản phụ từ các giai đoạn tuần thai: Thứ 38 - 39 
Các thăm khám cần thiết trong các giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm thai
 • Đo non – stress test 
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu
Khám thai lần 11

Dành cho sản phụ từ các giai đoạn tuần thai: Thứ 39 - 40 
Các thăm khám cần thiết trong các giai đoạn này gồm:

 • Khám thai
 • Siêu âm thai
 • Đo non – stress test 
 • Xét nghiệm: Tổng phân tích nước tiểu

Đặt gói dịch vụ thai sản hôm nay: Đặt dịch vụ